Eén voor allen en een paar voor zichzelf

Door een zware sneeuwstorm raakte het Groningse dorpje Huizinge in 1979 volledig afgesloten van de buitenwereld. Huizen, straten, auto’s, alles raakte bedolven onder een enorme laag sneeuw. En van de weeromstuit viel ook de stroomvoorziening uit. Dit verhaal gaat over wat er gebeurt als je plotseling volledig op elkaar aangewezen bent. Samen de schouders eronder? Gedeelde smart is halve smart? Of zijn er altijd een paar die zichzelf net iets meer toe eigenen, uiteindelijk ten koste van allen?

Een conflict in een klein dorp als blauwdruk voor de wereldproblematiek.

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Allen voor één en een paar voor zichzelf […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply