Kostgangers

PODCAST-SERIE: Circularities ‘De Verschilmakers’

Bestaat afval nog in 2050? Hoe produceren we tegen die tijd voedsel? Of hoe lossen we het huizencrisis op temidden van een grondstoffentekort? En worden in de toekomst nog wel geïnvesteerd in bedrijven die niet circulair werken?

Klaske Kruk benaderde ons voor de ontwikkeling en uitwerking van haar podcastserie, De Verschilmakers. In zes afleveringen schets ze samen met een visionair een stukje van de circulaire wereld zoals die eruit zou kunnen zien in 2030. En verder… in 2050.

In de serie bespreekt Klaske met enthousiasme en grote kennis van zaken de mogelijkheden van een circulaire economie met de mensen die ertoe doen. Aan het woord komen Thomas Rau (bouw), Martje Fraaije (bedrijven), Martin Scholten (landbouw), Mariska Joustra (consumenten), Albert van Winden (afval) en Karlijn Mol (infrastructuur).

Klaske is pionier op het vlak van circulaire economie, leidt circulaire trajecten voor bedrijven en (decentrale) overheden. En ze werd in 2021 benoemd tot Circular Hero.

Deze podcastserie kwam tot stand in samenwerking met VNG, IPO en de Unie van waterschappen.

De serie is te beluisteren via de bekende podcastkanalen

Post a comment: